PRVNÍ TÝDEN CVIČENÍ ZDARMA!!!! Přijímáme členy od 15 let věku výše!

 

HIKO - ryu TAIJUTSU

samurajský rodinný styl velmistra Tanaky senseie za jednotnou cenu!

Jde nám o to, pravidelně trénovat!

 

 

 

ÚTERÝ - policejní dojo, Kundratka 19, Praha 8 - (areál MP hlmPrahy + odtahové parkoviště správy služeb)

 19:30-21:00 hod.

3000,-Kč

/3 měsíce

 ČTVRTEK - policejní dojo, Kundratka 19, Praha 8 - (areál MP hlmPrahy + odtahové parkoviště správy služeb)

 19-20:30 hod.

 

 

PÁTEK - dočasně uzavřeno

  06:30-08:00 hod.

 zdarma

 

 


Jednotlivé dny lze různě kombinovat


datum splatnosti, které je nutné dodržet:

15.10. - období září - prosinec

15.1. - období leden - březen

15.4. - období duben - červen


Částky za čtvrtletí jsou paušální, nelze je přesouvat, ani s nimi manipulovat. Preferujeme platbu převodem na číslo účtu: 2801907883/2010 , plaťte pod přidělenými VS! Do zprávy pro příjemce uveďte Jméno + příjmení cvičícího, uvést zn.: Hiko.

V případě nejasností předložte výpis o zaplacení. VS-číslo přihlášky (např.1/2022=VS 20221), které Vám bude přiděleno vedoucím školy. Platby v hotovosti již nelze provádět! Pouze přes účet klubu.

- Částka za čtvrtletí je nevratná.

Platby se provádějí paušálně na období uvedených 3 měsíců.

- V případě nedodržení doby splatnosti budete upozorněni formou sms zprávy. Pokud nebude platba přijata do konce měsíce daného platebního období bez omluvy nebo objasnění situace, vyhrazuji si právo zamítnout členovi přístup na tréninky, dokud nebude platba uhrazena.

- V případě, že nebude platba uhrazena vůbec, bude člen z oddílu vyloučen bez možnosti se v budoucnosti opět navrátit.

- Nový člen, který přijde mimo platební období, doplatí po uběhnutí 2 lekcí zdarma poměrnou částku za dané období, dále pak dle standardního ceníku.

- V případě nepřetržité nemoci delší 21 dní, nebo úrazu, pokud je cvičenec řádně omluvený, popř. donese k nahlédnutí lékařskou zprávu, má nárok náhrady za zameškané období - nedochozené hodiny se převedou do dalšího platebního období, v opačném případě nikoli.


- Prvních několik lekcí (5-8) cvičení je pro nováčky zdarma!