Sebeobranu pro děti zahrnuje kompletní systém výuky judo - www.judopraha.eu, kde děti rozdělujeme na dvě skupiny - začátečníky a pokročilé (informace níže). 

Začátečníci:

Tyto hodiny jsou určeny pro začátečníky a začíínající judisty od 5 let a probíhají zpravidla až do 8 let věku. Je zde důraz na kázeň, základní etiku, pravidel chování v dojo, úctu k senseiovi a k ostatním cvičencům. Výuka je zaměřena na rozvíjení motoriky, koordinace, akcelerační rychlosti, rovnováhy, orientace v prostoru, kondice a další. Trénink je brán spíše se zaměřením na sportovní hry pro judo, které v sobě ukrývají prvky k nauce základních dovedností judisty, jako jsou úchopy, vychýlení a zápas.

Jsou zde probírány techniky do 5. kyu - žlutého pásu. Nováčci se učí nejdříve techniky na zemi, techniky držení a znehybnění soupeře, aby vše bylo bezpečné a úměrné jejich věku. Získají v podstatě žákovské znalosti základní anatomie lidského těla, poté si osvojí techniku pádů (jak správně a bezpečně padat, ale také jak dávat záchranu soupeři, který je házen), a výuka pak systematicky pokračuje zaměřením na techniky juda v postoji.

Nechybí cvičné zápasy, které mají přísná pravidla a učí nás nejen pokoře a úctě k sobě i soupeři, ale slouží také k nácviku prosazování naučených technik v zápase, k prohloubení orientace v prostoru, ke zlepšení koordinace, k podpoře soutěživosti a k prožívání radosti z vítězství i pochopení proher.

Pokročilí:

V této skupině se již nevěnujeme tolik rozvíjení základních dovedností. Jsou zde vybraní pokročilí cvičenci a je na ně kladen větší důraz na koordinaci, akceleraci, kondici, motoriku, základy gymnastiky, na pády (ukemi), správné držení těla, pády přes překážku, pády v postoji, v pohybu. Zaměřujeme se na dovednosti úchopů (kumi kata), vychýlení soupeře (kuzushi), detailnější přípravu na zápasy, dril technik (uchi comi), automatizaci těchto technik a jejich prosazování v zápase. Učíme se strhy, techniky v pohybu v různých směrech, kombinace, protichvaty, přechody z postoje do držení, úniky z držení a další.

Nechybí sportovní a úpolové hry a základy sebeobrany. Také si vysvětlujeme, jak se případně bránit ve škole, abychom druhému neublížili a přitom byli v bezpečí.

Skupina se dělí na dvě sekce, a to na:

závodní cvičence - individuální přístup - strategie, taktika boje, automatizace technik, atd. Větší důraz na výsledky na soutěžích, etiku juda, na 100% nasazení při tréninku, v motorických testech musí být na předních příčkách.

nezávodní cvičence – trénink pro osobní rozvoj, k touze ke znalostem, sebeobraně či prostě z lásky ke sportu nebo z jiných osobních důvodů. Automatizace technik, prohlubování pohybových schopností, randori (zápas), orientace v prostoru, motivace, sebeobrana, není kladen velký důraz na výsledky v soutěži, ale je kladen důraz na 100% nasazení při tréninku a na akcích klubu.

Obě tyto skupiny mají možnost získat klubové kombinézy (kalhoty, bunda) k prezentaci oddílu zdarma!